მოითხოვეთ ბროშურა

შეარჩიეთ მოდელი

გთხოვთ აირჩიოთ თქვენთვის საინტერესო სამოდელო ხაზი და მოდელი (მაქსიმუმ 2)

 • ES

  ES
 • NX

  NX
 • RX

  RX
 • GX

   GX 460 Luxury
 • LX

  LX
 • LC

  LC
 • UX

  UX
 • RXL

  RXL
 • LS

  LS

ყველა ველი სავალდებულოა, თუ არ არის მითითებული, როგორც ნებაყოფლობითი.

კონფიდენციალურობის შეთანხმება
ჩვენ დიდად ვაფასებთ თქვენს კონფიდენციალურობას და თქვენი მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ ტესტ-დრაივზე ჩასაწერად. რაც შეეხება პოლიტიკას, Lexus-ის განყოფილება არ გადასცემს თქვენს მონაცემებს სხვა ორგანიზაციებს, რომლებსაც არ აქვთ კავშირი ჩვენს კომპანიასთან.