კონფიდენციალურობის შეტყობინება და მოთხოვნა თანხმობაზე

 

თქვენი მკაფიო თანხმობის საფუძველზე,  ზემოთ მოთხოვნილის შესაბამისად, Toyota Caucasus LLC და Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget...

/ Bourgetlaan 60, 1140 ბრუსელი, ბელგია, შეაგროვებენ თქვენს სახელს, გვარს და ელ. ფოსტის მისამართს [NMSC to check and adjust], აღნიშნული მონაცემების Toyota-ს ცალკეული ორგანიზაციებისთვის (როგორც ზემოთაა აღნიშნული) შემდგომი გაზიარებისთვის, თქვენთვის გარკვეული მარკეტინგული შეტყობინებების გამოგზავნის და გამოკითხვის ჩატარების მიზნით, როგორც ეს ზემოთაა აღწერილი. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ შეტყობინების კატეგორია, რომელსაც გამოგიგზავნით, ამასთან, გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს უკან გაიხმოთ თანხმობა ერთ ან რამდენიმე კატეგორიასთან დაკავშირებით  [...]. ზემოთ მოყვანილი წესების გაცნობა უნდა მოხდეს Toyota-ს კონფიდენციალურობის და პერსონალური მონაცემების დაცვის ზოგადი პოლიტიკის გაცნობასთან ერთად, რაც მოიცავს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების ზოგად მეთოდიკას, მათ შორის თქვენს  კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებულ უფლებებს (ასევე, გაქვთ იმ პერსონალურ მონაცემებთან წვდომის უფლება, რასაც ვინახავთ თქვენ შესახებ. აღნიშნული მოიცავს ამ მონაცემების შესწორების, წაშლის, გადატანის და დამუშავების შეზღუდვის უფლებას. ასევე მონაცემთა დაცვის ორგანოში გაპროტესტების და საჩივრის წარდგენის უფლებას. გთხოვთ, გადადით შემდეგ ბმულზე  [insert hyperlink to the General Toyota Privacy and Personal Data Protection Policy]. ჩვენ გვსურს დაგარწმუნოთ, რომ მას შემდეგ, რაც განაცხადებთ თანხმობას, Toyota-ს ორგანიზაციების მხოლოდ განსაზღვრული რაოდენობისგან (როგორც ზემოთაა აღწერილი) მიიღებთ მარკეტინგულ შეტყობინებებს ან მოწვევებს თქვენ მიერ არჩეულ გამოკითხვებში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით. თქვენი თანხმობა არ იქნება გამოყენებული სპამის ან ზედმეტი შეტყობინებების გამოგზავნის მიზნით. ჩვენ ასევე ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების (რაც შეგროვდა ამ საქმიანობის ფარგლებში) გაერთიანებაზე თქვენს იმ პერსონალურ მონაცემებთან, რაც ჩვენთვის ხელმისაწვდომი იქნება კანონიერად, სხვა წყაროებიდან. ჩვენ შევინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს [...] განმავლობაში, თქვენი თანხმობის მომენტიდან და აღნიშნული მონაცემების წაშლა მოხდება ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ. ასევე, გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება იმას, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები შესაძლოა ხელმისაწვდომი გახდეს მიმღებთათვის ევროპის ეკონომიკური ზონის მიღმა, მათთვის, ვინც გვეხმარება პერსონალური მონაცემების დამუშავებაში და მხოლოდ იმ დონეზე, რაც საჭიროა ასეთი სახის დახმარების ფარგლებში. 

კონფიდენციალურობის შეტყობინება და მოთხოვნა თანხმობაზე

 

თქვენი მკაფიო თანხმობის საფუძველზე,  ზემოთ მოთხოვნილის შესაბამისად, Toyota Caucasus LLC და Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 ბრუსელი, ბელგია, შეაგროვებენ თქვენს სახელს, გვარს და ელ. ფოსტის მისამართს [NMSC to check and adjust], აღნიშნული მონაცემების Toyota-ს ცალკეული ორგანიზაციებისთვის (როგორც ზემოთაა აღნიშნული) შემდგომი გაზიარებისთვის, თქვენთვის გარკვეული მარკეტინგული შეტყობინებების გამოგზავნის და გამოკითხვის ჩატარების მიზნით, როგორც ეს ზემოთაა აღწერილი. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ შეტყობინების კატეგორია, რომელსაც გამოგიგზავნით, ამასთან, გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს უკან გაიხმოთ თანხმობა ერთ ან რამდენიმე კატეგორიასთან დაკავშირებით  [...]. ზემოთ მოყვანილი წესების გაცნობა უნდა მოხდეს Toyota-ს კონფიდენციალურობის და პერსონალური მონაცემების დაცვის ზოგადი პოლიტიკის გაცნობასთან ერთად, რაც მოიცავს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების ზოგად მეთოდიკას, მათ შორის თქვენს  კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებულ უფლებებს (ასევე, გაქვთ იმ პერსონალურ მონაცემებთან წვდომის უფლება, რასაც ვინახავთ თქვენ შესახებ. აღნიშნული მოიცავს ამ მონაცემების შესწორების, წაშლის, გადატანის და დამუშავების შეზღუდვის უფლებას. ასევე მონაცემთა დაცვის ორგანოში გაპროტესტების და საჩივრის წარდგენის უფლებას. გთხოვთ, გადადით შემდეგ ბმულზე  [insert hyperlink to the General Toyota Privacy and Personal Data Protection Policy]. ჩვენ გვსურს დაგარწმუნოთ, რომ მას შემდეგ, რაც განაცხადებთ თანხმობას, Toyota-ს ორგანიზაციების მხოლოდ განსაზღვრული რაოდენობისგან (როგორც ზემოთაა აღწერილი) მიიღებთ მარკეტინგულ შეტყობინებებს ან მოწვევებს თქვენ მიერ არჩეულ გამოკითხვებში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით. თქვენი თანხმობა არ იქნება გამოყენებული სპამის ან ზედმეტი შეტყობინებების გამოგზავნის მიზნით. ჩვენ ასევე ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების (რაც შეგროვდა ამ საქმიანობის ფარგლებში) გაერთიანებაზე თქვენს იმ პერსონალურ მონაცემებთან, რაც ჩვენთვის ხელმისაწვდომი იქნება კანონიერად, სხვა წყაროებიდან. ჩვენ შევინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს [...] განმავლობაში, თქვენი თანხმობის მომენტიდან და აღნიშნული მონაცემების წაშლა მოხდება ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ. ასევე, გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება იმას, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები შესაძლოა ხელმისაწვდომი გახდეს მიმღებთათვის ევროპის ეკონომიკური ზონის მიღმა, მათთვის, ვინც გვეხმარება პერსონალური მონაცემების დამუშავებაში და მხოლოდ იმ დონეზე, რაც საჭიროა ასეთი სახის დახმარების ფარგლებში.