მოითხოვეთ ბროშურა

კონფიდენციალურობის შეთანხმება

ჩვენ დიდად ვაფასებთ თქვენს კონფიდენციალურობას და თქვენი მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ ტესტ-დრაივზე ჩასაწერად. რაც შეეხება პოლიტიკას, Lexus-ის განყოფილება არ გადასცემს თქვენს მონაცემებს სხვა ორგანიზაციებს, რომლებსაც არ აქვთ კავშირი ჩვენს კომპანიასთან.

თქვენ მიერ შეყვანილი ინფორმაცია იქნება გამოყენებული მხოლოდ თქვენი მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.