დაგვიკავშირდით

ლექსუსის ოფიციალური დილერი საქართველოში - ლექსუს თბილისი.


აღმაშენებლის ხეივანი 160
ტელ: (+995) 32 222 55 88

ელ.ფოსტა:

www.lexusgeorgia.ge


თქვენი მონაცემები

ყველა ველი სავალდებულოა, თუ არ არის მითითებული, როგორც ნებაყოფლობითი.