ინტელექტუალურ დიზაინზე დაბრუნება

აეროდინამიკური დიზაინი

ავტოსპორტის დიზაინით შთაგონებული, ჩვენი 17 დიუიმიანი დისკები მოიცავს სპეციალური დიზაინის ღერძებს, რომლებიც ამცირებენ ქარის წინაღობას და მუხრუჭებისკენ მიმართავენ გრილ ჰაერს. მსოფლიოში პირველი, ავტომობილის ეს დიზაინი არა მხოლოდ ზრდის აეროდინამიკას, არამედ ხაზს უსვამს UX-ის საოცრად ფუნქციონალურ სილამაზეს.

მაშუქები, რომლებიც აუმჯობესებენ სამუშაო მაჩვენებლებს

თვალისმომჭრელი უკანა კომბინირებული მაშუქები შექმნილია აეროდინამიკური მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად. უკანა სპოილერის ფუნქციის მქონე მაშუქები უზრუნველყოფენ სტაბილურობას გვერდითი ქარის დროს, ხოლო საკულტო, ერთიანი დიზაინის მქონე უკანა მაშუქი, რომელიც გადის ახალი Lexus UX-ის მთელ სიგანეზე, მოგგვრით გასაოცარ შთაბეჭდილებას.

უსაფრთხო მართვა

გაუმკლავდით მოსახვევებს მეტი თავდაჯერებულობით, ვინაიდან ჰაერის ნაკადი რბილად გადის თვლების თაღის სხმულებში, რომლებსაც ახასიათებთ ჰაერის სტაბილიზაციის ფუნქცია.